Cây trồng trong nhà chống muỗi – Phương pháp tự nhiên, an toàn