Trẻ sơ sinh bị kiến ba khoang đốt có thể đối mặt với nhiều mối nguy hiểm